Centralny kurs szkoleniowy na stopień I (MF1) Instruktora Fotografii Podwodnej KDP/CMAS odbył się w dniach 19-21 września w bazie nurkowej Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjnego „MODROK” w Łączynie nad Jeziorem Raduńskim Dolnym. Było to pierwsze od kilku lat szkolenie instruktorskie z tej specjalizacji.
W zajęciach szkoleniowych uczestniczyła trójka instruktorów płetwonurkowania: Małgorzata Derek-Nowodyła (M1), Piotr Kowalski (M2) i Krzysztof Grzelak (M2). W trakcie nieco wydłużonego weekendu przeprowadzono pełny 20-godzinny program zajęć, obejmujący, także trzy nurkowania z realizacją zadanych tematów zdjęciowych. Zajęcia przygotował i poprowadził Instruktor Fotografii Podwodnej MF3 KDP/CMAS Jarosław Samsel z Klubu Płetwonurków PTTK „KORAL” z Gdyni.
Kurs był dedykowany dla instruktorów KDP, posiadających już odpowiednie doświadczenie i dorobek zdjęciowy, a przede wszystkim, będących pasjonatami podwodnego fotografowania. Samo spotkanie nad jeziorem Raduńskim zostało poprzedzone intensywnymi kontaktami internetowymi uczestników kursu z instruktorem. W okresie kilku tygodni przed przyjazdem do ośrodka „MODROK” kandydaci na stopień MF1 zrealizowali samodzielnie cały szereg zadań teoretycznych i praktycznych, w tym obejmujących realizację zdjęć podwodnych. Umożliwiło to prowadzącemu szkolenie na wcześniejsze poznanie warsztatu fotograficznego i dorobku zdjęciowego każdego z kursantów, co w istotny sposób usprawniło przebieg zajęć kursowych nad jeziorem. Całość szkolenia zakończona została egzaminem teoretycznym, który cała trójka kandydatów zaliczyła z powodzeniem, uzyskując stopień I (MF1) Instruktora Fotografii Podwodnej KDP/CMAS.